НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ВІДДІЛ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Основні завдання відділу:

-     Організаційно-методична робота щодо створення, обліку і належного зберігання тестових завдань для проведення незалежного тестування знань студентів.

-     Планування, організація централізованого незалежного оцінювання знань студентів під час заліково-екзаменаційної сесії.

-     Здійснення контролю за ефективністю та якістю проведення тестування знань студентів.

Євгенiя Богданiвна Дмухальська 

Навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів як окремий структурний підрозділ Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України було створено 14 березня 2008 році за наказом ректора  № 101.

Першим керівником відділу було призначено проф. П.Р. Сельського, який очолював роботу відділу до 2014 року.

З вересня 2014 року на посаді начальника навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів працює доц. Є.Б. Дмухальську.

На  даний час у відділі ще працюють заступники начальника доц. В.В. Черняшова, доц. М.І. Куліцька та старші інспектори О.М. Метельська, Н.В. Заболотна, І.О. Смеречинська, О.О, Смалюк, інспектор О.М. Цвірло.

При навчально-науковому відділі незалежного тестування знань студентів працює постійнодіюча комісія, до складу якої входять найдосвідченіші й принципові викладачі університету. Комісія здійснює контроль за підготовкою та проведенням підсумкового семестрового тестування.

Значний внесок у створенні та розвитку відділу зробили: проф. В.П. Марценюк, проф. Ю.І. Бондаренко, проф. В.В. Файфура, проф. М.Р. Хара, проф. К.А. Посохова, проф. О.О. Олещук, доц. К.О. Пашко, ст. викл. О.М. Ярема.